Valet 2018 i Blekinge

Grafik: Här har du Sveriges nya riksdag

I vår infografik nedan kan du ta del av alla de 349 invalda ledamöterna i Sveriges nya riksdag.