Otillräcklig beredskap för strålningsolycka

2:01 min

Den svenska beredskapen för kärnkraftsolyckor eller kärnvapenangrepp riskerar att bli otillräcklig på sikt, enligt en ny rapport från Strålsäkerhetsmyndigheten

– Den här kompetensen efterfrågas inte i vardagen, men om vi skulle få en strålningsrelaterad olycka i Sverige eller en kärnkraftsolycka i världen så behöver vi ha kompetent personal som kan hantera det, säger Anneli Hällgren, avdelningschef på Strålskyddsmyndigheten.

Om några år kommer många av de strålningsexperter som i dag är yrkesverksamma på området att gå i pension, och allt färre nya studenter söker sig till branschen.

Det här kan leda till att vi i framtiden inte kommer att ha tillräckligt med experter på området. I myndighetens rapport konstateras att den medicinska beredskapen, till exempel vid händelse av en strålningsolycka, är "instabil och underfinansierad".

Anledningen till att så pass få söker sig till branschen tros vara det politiska konsensus som råder kring avvecklingen av kärnkraften, men trots avvecklingen kommer det finnas ett behov av kompetent personal, enligt Anneli Hällgren.

– Även om det nu avvecklas fyra reaktorer kommer det ändå att finnas sex andra reaktorer som ska drivas i ungefär 20 år till.

Myndigheten föreslår i dag att regeringen ska utöka anslaget för att bland annat kunna locka fler till branschen.