Arbetsmiljö

Kommunanställda i Bräcke föreslås få arbetskläder

Bräcke kommun föreslås köpa in arbetskläder till personalen för nästan 400 000 kronor. Anledningen är Arbetsmiljöverkets striktare regler för arbetskläder, för att minska smittorisker.

Nya regler börjar gälla i november.

Reglerna säger att arbetsgivaren ska stå för kostnaden och tvätten av arbetskläder och att kläderna ska bytas varje dag.

För att leva upp till det föreslås kommunstyrelsen säga ja till att kommunen köper in arbetskläder och tvättmaskiner för 370 000 kronor.

Frågan kommer att tas upp på kommunstyrelsens sammanträde den 3 oktober.