Utbildning

Sjuksköterskeutbildning i Östersund kan få fler platser

Mittuniversitetet ska utreda möjligheten att utöka antalet platser på sjuksköterskeutbildningen i Östersund till höstterminen 2019.

Orsaken är förslaget att stoppa intagningen till universitetets sjuksköterskeutbildning i Sundsvall, på grund av problem med tillgången på lärare där.

Det är ännu oklart hur många fler platser sjuksköterskeutbildningen i Östersund kan tänkas få. Det ska utredningen ge svar på.