استفان لوون از نخست وزیری کنار زده شد

3:48 min

  امروز ساعت ۹:۳۰ در پارلمان در مورد ادامه حضور استفان لوون به عنوان نخست وزیر رای گیری صورت گرفت. پیش از رای دهی گمان اینکه او از پست نخست وزیری کنار زده شود مطرح بود. ائتلاف احزاب بورژوایی با حمایت حزب دموکرات‌های سویدن موفق شدند طی رای دهی در پارلمان نخست وزیر سوسیال دموکرات را کنار بزنند.

 

فریدریک فورتینباخ تحلیلگر امور سیاسی رادیوی سویدن می‌گوید تا تشکیل دولت آینده نخست وزیر در پست خود باقی خواهد ماند اما بر اساس سنت طی این مدت تصامیم مهم را اتخاذ نخواهد کرد.

بخش فارسی|دری رادیوی سویدن در گفتگو با مهرداد درویش پور تحولات اخیر سیاسی را مورد بحث قرارداده است. در این مصاحبه در مورد احتمالات موجود و چگونگی ادامه روند تشکیل دولت صحبت شده است. مهرداد درویش پور باور دارد با اینکه حزب دموکرات سویدن در دو دور رای گیری عمده برای انتخاب رئیس پارلمان و کنار زدن نخست وزیر با الیانس هم سو بود اما امکان اینکه بر سر تشکیل دولت توافق کنند مردود است.

فریدریک فورتینباخ، در ادامه می‌گوید: دیدگاهی وجود دارد که اگر استفان لوون با رضایت خود کنار می رفت امکان این وجود داشت که روابط را با احزاب ائتلاف بورژوایی بهبود ببخشد. اما حزب سوسیال دموکرات باور دارد که حتا اگر استفان لوون کنار می رفت روابط با الیانس بهبود نمی یافت. الیانس با آنکه موضوع مذاکره با سوسیال دموکراتها را مطرح کرد اما همزمان خواهان کنار رفتن استفان لوون بودند. در یک جمع بندی می توان گفت که الیانس با حمایت حزب دموکرات سویدن نخست وزیری را کنار می زنند که رهبری بلوک سیاسی سبز و سرخ را برعهده دارد و دارای بیشترین آرا در انتخابات بوده است.