Högstadieelever: Vi borde lära oss konflikthantering i skolan

1:44 min

Vad ska skolorna göra när elever bråkar med varandra? Räcker det med att skicka hem dem? Det undrar klasskompisarna Viktor Bergmark och Ossian Pettersson.

Konflikter blir inte lösta genom att bara skicka hem barn som bråkar med varandra. Det menar Ossian Petterson och Viktor Bergmark som går i sjuan på en friskola i Stockholm.

– Lärarna borde prata mer om hur vi hanterar bråk, i stället för att låta någonting hända och göra någonting då, säger Ossian Pettersson.

Alla skolor måste ha ordningsregler och arbeta aktivt mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. Men det finns inte generella riktlinjer för vad skolorna ska göra för att små konflikter inte ska bli större och leda till kränkningar, uppger Skolverket.