Gymnasielagen får tillämpas

2:56 min

Den så kallade gymnasielagen får tillämpas. Det konstaterar Migrationsöverdomstolen i dag i två domar.

Det innebär att många av de över 9000 ensamkommande som ansökt om uppehållstillstånd för att studera på gymnasiet kommer att få det, säger Anita Linder som är kammarrättslagman på Migrationsöverdomstolen.

– De som kvalar in och där det inte finns något annat skäl som talar emot, det finns ju också möjlighet att säga nej till uppehållstillstånd till personer som begått brott, men om man inte begått brott och för övrigt uppfyller villkoren så ska man kunna få tillstånd nu ja.

Anledningen till att frågan hamnat på migrationsöverdomstolens bord är att migrationsdomstolen i Malmö och Stockholm i två domar underkänt den tillfälliga gymnasielagen. I den ena domen menade man att regeringens beredning av lagen var så bristfällig att lagen inte gick att tillämpa, i den andra domen menade man att det faktum att uppehållstillstånd får beviljas även om utlänningens identitet är oklar inte var förenligt med EU:s regelverk.

Men Migrationsöverdomstolen slår fast att regeringens beredning varit tillräcklig och att lagen inte strider mot EU:s regelverk.

Frågan har också hamnat på EU-domstolens bord men enligt Anita Linder på Migrationsöverdomstolen finns det ingen anledning att invänta deras besked. Migrationsöverdomstolen har analyserat EU-domstolens tidigare beslut och menar att EU-domstolens praxis visar att gymnasielagen går att tillämpa.

Migrationsverket har ännu inte fattat något formellt beslut om hur man ska göra. Fredrik Beijer, rättschef på Migrationsverket, menar att Migrationsöverdomstolens domar är tydliga och att allt tyder på att Migrationsverket kommer följa dem.

– Beskedet får tolkas som att man säger att lagstiftningen ska tillämpas och det innebär att vi kommer att pröva alla ansökningar enligt den lagstiftning som vi har från i somras. Om man uppfyller de krav som finns i den här lagen om uppehållstillstånd för studier, så kommer vi att bevilja ansökningarna.

Miljöpartiets språkrör Isabella Lövin, har inte hunnit läsa domen men är nöjd över att lagen gått igenom.

– Det är mycket glädjande och det ger en möjlighet för alla dom som väntat på besked att känna sig mer trygga med det beskedet, säger hon.

Liberalernas migrationspolitiske talesperson, Fredrik Malm, säger att lagen gått igenom och då gäller den. Moderaternas migrationspolitiske talesperson Johan Forsell är besviken.

– Nu har vi fått det här beskedet. Jag beklagar det, av både praktiska och principiella skäl, men nu får vi rätta oss efter det.