Grönt ljus för gymnasielag

Den så kallade gymnasielagen får tillämpas. Det konstaterar Migrationsöverdomstolen i dag i två domar.

Lagen innebär en ny möjlighet till uppehållstillstånd för gymnasiestudier och trädde i kraft den 1 juli 2018.

Migrationsöverdomstolen anser varken att "stadgad ordning" har åsidosatts eller att bestämmelsen om sänkt beviskrav strider mot aktuella EU-regler, skriver Migrationsöverdomstolen i ett pressmeddelande.

Gymnasielagen har bedömts beröra omkring 9 000 ensamkommande.