رهبر حزب دموکرات های سوئد: آلیانس گزینه ما برای تشکیل دولت نیست

1:26 min

 اندکی پیش  از اینکه استفان لوون، رهبر حزب سوسیال دموکرات، با رای پارلمان از نخست وزیری برکنار شد، جیمی اوکه سون، رهبر حزب دموکرات های سوئد اعلام داشت که در حال حاضر وی آلیانس را به عنوان گزینه برای تشکیل دولت آینده سوئد نمی شناسد.

ییمی اوکه سون تاکید کرد که به نظر او بهترین الترناتیو دولتی به نخست وزیری رهبر حزب مودرات است و حزب وی به چنین دولتی رای خواهد اما  در صورتی که چیزی در برابر حمایت خود به دست آورد.

 ییمی اوکه سون ادامه داد که وی نمی تواند یان بیورکلوند، رهبر حزب لیبرال و آنی لوو رهبر حزب سنتر را به عنوان وزیر بپذیرد  و به این دلیل آلیانس به عنوان یک ائتلاف نمی تواند دولت مورد قبول حزب دموکرات های سوئد باشد.

 ییمی اوکه سون تاکید کرد که وی از طریق رئیس پارلمان  که همین امروز یا فردا کار خود را برای تشکیل دولت آینده آغاز خواهد کرد، پیامهای خود را به کسانی که خواستار تشکیل دولت آینده سوئد هستند خواهد رساند.