Sötvattensfiskar har gynnats av varma sommaren

0:45 min

Den rekordvarma sommaren har påverkat fisken längs Östersjökusten. Det visar provfisken som institutionen SLU Aqua, vid Sveriges lantbruksuniversitet, har gjort.

Vid Östersjöns kuster har sötvattensarter som abborre, gös och mörtfiskar gynnats av varmare vatten. Till exempel har fångsterna av årsyngel av abborre har varit rekordhöga i många områden.

Däremot har marina arter som föredrar kallare vatten, som torsk och strömming, sannolikt undvikit grundare kustområden med höga vattentemperaturer, skriver forskarna, som tror att resultaten kan vara en fingervisning om hur fisksamhällena längs kusten kommer att se ut i ett framtida varmare klimat.