Svårt att hitta gode män till de med störst behov

3:12 min

Överförmyndarförvaltningen i Uppsala län arbetar med att rekrytera fler gode män till personer med psykisk ohälsa eller missbruksproblematik.

Enligt Ida Hellrup som är direktör på överförmyndarförvaltningen i Uppsala län finns det personer med stora behov av hjälp som får vänta i flera månader på att få en god man.

– De flesta får hjälp inom rimlig tid, men det vi ser är att det är de med allra störst behov som får vänta längst, det är olyckligt.

Vad kan det få för konsekvenser?

– De som behöver en god man eller förvaltare behöver ju hjälp med ekonomin och myndighetskontakter och är ofta utsatta personer. Några månaders väntan kan göra att situationen förvärras, säger Ida Hellrup.

Berit Stag är god man och förvaltare för personer med psykisk ohälsa i Uppsala kommun. Hon tror att många inte vet om att man inte behöver kunna särskilt mycket på förhand för att ta sig an ett sådant uppdrag:

– Man behöver inte vara expert på att räkna, för vi har ett jättebra redovisningsprogram som är urenkelt och som vi går igenom på kursen. Vi utbildar också i bemötande, säger hon.