Mörbylånga

Kommun skrotar organisation för gammal modell

1:52 min

Mörbylånga kommun inför en helt ny organisation. De senaste åtta åren har verksamheten styrts ifrån kommunstyrelsen efter att nämnderna lagts ner. Nu införs en ny nämndorganisation från 1 januari.

– Vi räknar med att kommuninnevånarna ska uppleva att de får lättare att komma i kontakt med kommunen och får snabbare återkoppling, säger moderaten Kent Ingvarsson som har lett beredningen som jobbat med den här frågan i närmare ett år nu

Kent Ingvarsson är nöjd att det nu blir en nyordning även om han var en av de mer pådrivande när den organisationsmodell som nu skrotas infördes för åtta år sedan.

Den nya ordningen innebär att man återgår till en organisation med en kommunstyrelse och fyra facknämnder. Kultur- och tillväxtnämnd, samhällsbyggnadsnämnd, socialnämnd och utbildningsnämnd.