Två nya havsörnspar som lyckats med häckningen

2:16 min

Det har varit ett relativt bra år för våra havsörnar, åtminstone i delar av länet.

– Vi har kännedom om runt 30 revir och årets resultat är 16 lyckade häckningar med 26 ungar. Det är tre häckningar fler än förra året, men det roliga är att det är två nya par med lyckade häckningar, säger Berth-Ove Lindström, som jobbar med inventering av rovfåglar.

Skogsfågel, ripa, flera ugglearter och många andra rovfåglar ser ut att ha gått framåt i år. Det förklaras med en bättre tillgång på smågnagare. Men när det gäller havsörnen så är inte gnagartillgången förklaringen till framgången.

– Nej, det stämmer. Havsörnarna lever framförallt på kadaver och fisk.

Vinterns snömängd har gjort att många stora djur dukat under, något som kan ha gynnat - och missgynnat örnarna.

– Delvis, järnväg och trafik har tagit 100 örnar i år. Många djur har sökt sig till vägar och järnvägar och blivit påkörda och lockar till sig örnarna. När kadavren inte fraktas bort finns risken att örnar blir påkörda, säger Berth-Ove Lindström.