Unik virtuell gruva som liknar Malmbergsgruvan

2:52 min

Tänk dig känslan av att vara 1000 meter under jord i en gruva där det borras, sprängs och lastas – utan att vara där på riktigt. Det ska bli verklighet genom en VR-gruva.

Det är forskare vid Forskare vid Luleå tekniska universitet jobbar på att utveckla VR-gruvan. 

Jenny Greberg är biträdande professor i gruv- och berganläggningsteknik vid universitetet.

– Vi använder den i utbildningssyfte, vi kommer använda den i forskningssyfte och vi kommer framförallt använda den för att skapa känslan av att vara i en gruva utan att faktiskt åka till gruvan.