دادگاه عالی امور مهاجرت: اجرای"قانون جمناسیت" اشکال ندارد

2:34 min

بنابر حکم دادگاه عالی امور مهاجرت، قانون موسوم به قانون جمناسیت (اجازه اقامت موقت براساس آموزش در لیسه یا دبیرستان) که بر طبق آن نوجوانان پناهجو یی که درخواست پناهندگی آنها پیشتر رد شده می توانند در صورت تحصیل در دبیرستان اجازه اقامت بگیرند، قابل اجرا است.

قانون دبیرستان از اول ماه جولای/ژوئیه سال ۲۰۱۸ اجرایی شد اما اجرای آن به دلیل شکایت به دادگاه مهاجرت تا صدور حکم در این زمینه متوقف شد.

رسیدگی دادگاه عالی امور مهاجرت شامل این موضوع بود که آیا وضع قانون دبیرستان به شیوه درست یا نادرست انجام گرفته است و آیا این قانون با مقررات اتحادیه اروپا مطابقت دارد یا ندارد. حکم دادگاه در هر دو موضوع یاد شده منفی است یعنی اینکه وضع قانون به شیوه ای نادرست انجام نگرفته و این قانون مغایرتی با مقررات اتحادیه اروپا ندارد.

به این ترتیب این قانون می تواند اجرا شود و احتمال می رود که در حدود نه هزار نوجوان تنها بتوانند به این وسیله اجازه اقامت بگیرند.

گفته می‌شود حدود ۹۰۰۰ پناهجوی تنها شامل این قانون می شوند. اما امید محمودی از اتحادیه پناهجویان تنها در گفتگو با مسعود قیام می‌گوید احتمال دارد فقط حدود ۶۰۰۰ تن بر اساس این قانون در نهایت اقامت دریافت کنند.

اداره مهاجرت گزارش داده است که از اول ماه ژوئیه تا کنون در مجموع ۹۶۵۰ درخواست بر اساس قانون جدید دبیرستان به این اداره سپرده شده است.