Världens Barn

Rätans skola engagerar sig i Världens barn

2:47 min

Skolor runtom i länet engagerar sig i Världens barn. Ett exempel är Rätans skola i Bergs kommun, där man planerar en dag där Världens barn kommer att uppmärksammas.

Redan nu har Världens barn börjat uppmärksammas i Rätans skola.

– Vi har haft "skoljoggen" där man kan lämna ett bidrag i form av springslanten, säger Ola Hörberg som är lärare på skolan.

Aktiviteterna som eleverna får utföra handlar om att se andra barns situation i världen, vilket Ola Hörnberg tycker är viktigt.

– Det är ett av skolans viktigaste uppdrag, att fostra goda samhällsmedborgare med empati och förståelse för hur bra man själv har det.