Sverige vann mot EU i tvist om jordbruksstöd

0:36 min

EU-domstolen ger Sverige rätt i en tvist där EU-kommissionen krävt in över 80 miljoner svenska kronor för vad man anser vara felaktigt utbetalade jordbruksstöd.

Tvisten går tillbaka till en EU-inspektion 2013 då kommissionen ansåg att det fanns brister i hur Sverige gjorde stickprovskontroller av stöden.

Sverige har dock ansett att kommissionens framräknade straffbelopp är alldeles för högt och får nu rätt av EU-domstolen som i ett utslag på tisdagen ogiltigförklarar kommissionens krav.

EU-kommissionen ska dessutom betala de svenska rättegångskostnaderna.