Valet 2018 i Halland

Ny politisk majoritet i Hylte

2:38 min

Det är nu klart hur Hylte ska styras - Kommunens väl går in och samarbetar med de största partierna i Framtid Hylte.

På så sätt får Socialdemokraterna, Liberalerna, Vänsterpartiet och Kommunens väl 22 av 41 mandat.

De två minsta partierna i gamla Framtid Hylte - Miljöpartiet och SPI klarade inte spärren på två procent.

– Vi vill att det ska bli ett bra styre i Hylte kommun med en majoritet som jobbar för invånarnas bästa, säger Tommy Edenholm, Kommunens väl.