Finnblicken

Finskt notfiske räddar svenska sjöar

2:51 min

En traditionell finländsk fiskemetod används i de svenska sjöarna som vårdfiske. Notdragning, som metoden heter, används fortfarande i vårt östra grannland men har fallit i glömska här i Sverige. Därför anlitas nu finska notfiskare för att utföra vårdfiske i ett antal svenska sjöar.

Problemet i många insjöar är att beståndet av mört ökar kraftigt. Det i sin tur leder till övergödning av sjöarna då de stora mörtstimmen bökar i bottenslammet och rör om i vattnet. Det grumliga vattnet gör det svårt för bottenväxter och djurplankton att överleva vilket får övergödningen att ytterligare accelerera.

Mörten är problemet

För att råda bot på utvecklingen vill man därför minska på mörtbestånden på många håll i Sverige. Tar man bort mörtarna blir vattnet klarare väldigt snabbt och ljuset kan nå ner till bottenväxterna vilket resulterar i en bättre vattenkvalitet.  I Buddbyträsk nära Boden notfiskar som bäst ett finländskt team och deras målsättning är att under tre veckor dra upp 30 ton skräpfisk för att förbättra miljön i sjön. Åtgärden brukar ge snabba resultat.

– Vi förbättrar sikten i sjövattnet med det dubbla för att mörtarna inte längre bökar i vattnet, då återhämtar sig bottenväxterna väldigt snabbt. Samtidigt ökar också andelen abborre och gädda i sjön, berättar fiskebiolog Arto Hautala, som sysslat med notfiske sedan mitten av 1990-talet.

Notfiske är en form av trålfiske som tidigare användes i insjöar både i Finland och Sverige. I Finland används metoden fortfarande i fisket av siklöja, som är en viktig del av fiskerinäringen i landet.

Notfisket är miljövänligt

I Sverige har man istället tillämpat fällning av fosfor i sjöarna för att förbättra vattenkvaliteten i vattendragen men den metoden är dyr. Därför är notfisket både ett billigt och samtidigt ett effektivt alternativ. I Sverige har notfisket sakta men säkert fallit i glömska.

– Det gäller att kunna bygga noten rätt och veta vad man gör och hur den ska dras. Det tar nog flera år för att för att man ska bli riktigt duktig. Men man kan ju lära sig allting, säger fiskebiologen Arto Hautala.

Vårdfisket i sjöar görs oftast på hösten. Då samlas mörtarna i stora stim nära botten och kan därför lätt fångas genom notfiske. En gammal men fungerande metod.