شبکه جوان در سویدن: برخی شرایط قانون جدید جمناسیت باید بهبود یابد

4:32 min

فاطمه خاوری از شبکه جوان در سویدن می‌گوید قانون جدید جمناسیت در برخی موارد شرایط سختگیرانه دارد که باید بهبود یابد. او از جمله به مشکل مسکن و ورود به بازارکار اشاره می‎‌کند.

با تایید دادگاه عالی مهاجرت، قانون جدید جمناسیت اکنون قابل اجراست. براساس مفاد این قانون افرادی که اقامت دریافت می کنند باید خود مسکن تهیه کنند. فاطمه خاوری باور دارد که تهیه مسکن در برخی کمونها برای پناهجویان تنهایی که بر اساس این قانون اقامت دریافت خواهند کرد نهایت مشکل خواهد بود. او بیان می‌دارد که شبکه جوان در سویدن تلاش دارد تا در این زمینه با مسئولان کمونها گفتگو کند.

فاطمه خاوری در ادامه تاکید می‌کند که قانون جدید جمناسیت فرصتی را که برای ورود به بازارکار پس از اتمام تحصیلات در اختیار گذاشته کوتاه است و متناسب نیست. بر اساس قانون افراد پس از اتمام دوره تحصیلی شش ماه فرصت دارند برای خود کار پیدا کنند.

احمد رضایی پناهجوی تنهاست که اواخر سال ۲۰١۵ وارد سویدن شد. اکنون او امیدوار است که بر اساس قانون جدید جمناسیت اقامت دریافت کند. او که در حال حاضر در بخش بهداشت و مراقبت در لیسه/دبیرستان مشغول آموزش است می‌خواهد در آینده در رشته طب دندان/دندان پزشکی تحصیل کند.

او می‌گوید از زمانی که درخواست مجدد خود را بر اساس قانون جدید جمناسیت به اداره مهاجرت داده است، امکان این برایش به وجود آمده تا از کمون مربوط خود کمک هزینه دریافت کند.