Lagen som kan ge unga en ny chans att stanna i Sverige blir godkänd

2:32 min

Den nya gymnasielagen kan användas för att ge unga ensamkommande uppehållstillstånd. Det bestämde Migrationsöverdomstolen idag. Det är den högsta migrationsdomstolen.

Den nya lagen började gälla den 1 juli i år. Men det blev tidigt problem. Migrationsdomstolarna sade att de inte kunde använda lagen.

2015 kom många ensamkommande unga till Sverige. De fick vänta länge på sin asylansökan. Många av dem hann fylla 18 år medan de väntade. Då blev det svårare för dem att få asyl.

Partierna Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet bestämde tillsammans att de här unga skulle få en ny chans att få stanna i Sverige. De bestämde om en ny lag som kallas gymnasielagen. Lagen ger de unga en ny chans att söka uppehållstillstånd om de studerar på gymnasiet. Lagen började gälla den 1 juli i år.

Men när de unga sökte uppehållstillstånd så blev det problem. Två av Sveriges fyra migrationsdomstolar sade att lagen var dålig. De kunde inte använda den för att ge uppehållstillstånd. Den högsta domstolen i migrationsfrågor fick bestämma. Det är Migrationsöverdomstolen. Nu har Migrationsöverdomstolen bestämt att lagen kan gälla. Migrationsöverdomstolen ser inga problem med lagen. 
 
Ungefär 9000 unga har väntat på överdomstolens beslut. Många av dem har inte kunnat börja på gymnasiet. Nu kan Migrationsverket och migrationsdomstolarna ta beslut om ungdomarna ska få uppehållstillstånd eller inte.