BORÅS

Fullsatt på kvällskurser i arabiska

2:30 min

I Borås har arabiskan gått om finskan som det näst mest talade språket. Det märks tydligt att arabiskan har blivit populärt då det är fullsatt på kvällskurserna i just arabiska.

– Svenskar är generellt karaktäriserade som flerspråkiga och svenskar har ofta en önskan om att förbättra sina språkliga färdigheter, säger Mumin Alamin, lärare i arabiska.