Valet 2018 i Västerbotten

Klart: Så ska Umeå styras

1:22 min

Nu är det klart hur Umeå ska styras de närmaste fyra åren. Socialdemokraterna har gjort överenskommelser med flera partier.

I ett pressmeddelande presenteras den grund på vilken det politiska arbetet i Umeå ska byggas.

Socialdemokraterna har kommit överens med Alliansen, Miljöpartiet och Arbetarpartiet om en valteknisk samverkan, och Socialdemokraterna har också gjort upp med Vänsterpartiet.

– Umeå har utifrån valresultatet två stora oppositioner, Alliansen och Vänsterpartiet. Uppgörelserna gör att båda dessa oppositioner får en rimlig möjlighet att bedriva sitt politiska arbete, säger Hans Lindberg i ett pressmeddelande.

Socialdemokraterna som är det största partiet med 20 av 65 mandat i kommunfullmäktige kommer att besätta de flesta ordförandeposter i nämnderna, och Hans Lindberg fortsätter som kommunstyrelsens ordförande.

Alliansen får vice ordförandeposterna, och Vänsterpartiet får fyra poster som andra vice ordförande. Miljöpartiet får bland annat tillsätta ordförande i ett nytt utskott som ska utveckla kommunens hållbarhetsarbete och Arbetarpartiet får uppdrag som ersättare i några nämnder.

Det enda parti som är helt utanför samarbetet är Sverigedemokraterna som har fyra mandat i fullmäktige.

Överenskommelsen ser ut som följande:

  • Som tidigare kommer Alliansen ges möjlighet att besätta posterna som vice ordföranden.
  • Vänsterpartiet kommer att ges möjlighet att besätta fyra andra vice ordförande, i Kommunfullmäktige, Äldrenämnden, Byggnadsnämnden och en ny position som andre vice ordförande i För- och Grundskolenämnden. Dessa fyra andra vice ordförande poster Vänsterpartiet besätter är oppositionsposter liksom sedan tidigare existerande vice ordförande poster till allianspartierna.
  • Miljöpartiet har en helt ny fullmäktigegrupp denna period. De kommer att ges möjlighet att bygga upp sitt politiska arbete med roller som ordförande i ett nytt utskott med ansvar för att förstärka och utveckla kommunens hållbarhetsarbete, en andre vice ordförande i Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden samt ordförande i Överförmyndarnämnden. 
  • Övriga ordförandeposter kommer att besättas av socialdemokraterna.
  • Arbetarpartiet kommer att erhålla uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen, byggnadsnämnden och äldrenämnden.

Uppgörelsen är en valteknisk samverkan mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Arbetarpartiet.

Uppgörelsen med Vänsterpartiet är ingen valteknisk samverkan, utan ett avtal om att Vänsterpartiet erhåller vissa oppositionsposter mot att de är öppna inför förhandlingar med Socialdemokraterna om den kommunala budgeten.

I eftermiddag hör du Hans Lindberg och Anders Ågren om hur Umeå ska styras.