Fortsatt strid om Tysklands brunkol – aktivister motas bort

2:22 min

Sedan nästan två veckor tillbaka pågår en rekordstor polisinsats i Hambachskogen i västra Tyskland. Ett drygt hundratal aktivister har sedan flera år bosatt sig i kojor högt uppe i träden för att förhindra expandering av det närliggande brunkolsdagbrottet.

 Hör mer om striden för det tyska kolets framtid i Klotet.

En liten bit skog vid kanten av en stor kolgruva i Tyskland har blivit symbol för en infekterad strid om landets framtida kolanvändning. Enligt kolbolaget RWE som äger skogen och brunkolsfyndigheterna under den måste skogen bort för att trygga elförsörjningen i Tyskland.

– Det handlar bara om pengar, säger Kai Niebert vid universitetet i Zürich, som också sitter med i den expertkommission i Berlin som just nu planerar för hur kolkraften i Tyskland ska kunna avvecklas på ett så smärtfritt sätt som möjligt.

Brunkolet under skogen innehåller svindlande 1,5 miljarder ton koldioxid. Det är lika mycket som hela Tysklands elproduktion maximalt får släppa ut för all framtid om landet ska ha en chans att klara Parisavtalets mål om att begränsa uppvärmningen till två grader.

Det enligt beräkningar av en expertgrupp som rådger den tyska regeringen i miljöfrågor. Skulle allt kol eldas upp så som kraftbolaget RWE vill göra, så får resten av alla kolkraftverk i hela Tyskland inte släppa ut någonting alls.

Vetenskapsradion har upprepade gånger bett kraftbolaget RWE om en intervju. De har bett om frågor via mejl, men gett beskedet att de inte kan svara med så kort varsel.