Ensamkommande ungdomar firade Migrationsdomstolens beslut

3:17 min

Omkring 25 personer samlades i dag på Stora torget i Karlstad för att fira att Migrationsöverdomstolen beslutat att gymnasielagen får tillämpas. Hassan och Ahmad, två ungdomar som berörs av domstolens beslut, var glada över att de nu kan fortsätta sina studier.

Gymnasielagen har bedömts beröra omkring 9 000 ensamkommande och två av dem är Hassan och Ahmad.

 – Det känns bra. Nu kan jag sova bra om natten och plugga ordentligt på lektionerna. Det här beskedet är jätteviktigt, säger Hassan.

 – Det var jättekul att höra. Nu kan man fokusera på studierna. Och framför allt att det finns en framtid nu, säger Ahmad.

Lagen trädde i kraft vid halvårsskiftet och innebär en ny möjlighet till uppehållstillstånd för ensamkommande så att de kan läsa på gymnasiet. Och Ahmad hoppas på att det ska medföra att han efter studierna ska kunna få ett permanent uppehållstillstånd.

Lagen har varit mycket omdebatterad men i dag konstaterade Migrationsöverdomstolen i två domar att lagen får tillämpas. Migrationsöverdomstolen anser varken att "stadgad ordning" har åsidosatts eller att bestämmelsen om sänkt beviskrav strider mot aktuella EU-regler.

I dag samlades omkring 25 personer på stora torget i Karlstad för att fira beskedet men enligt Hassan behövs det inget stort firande.

 – Det behövs inte någon stor fest eller så. Vi firar i våra hjärtan, säger han.