Blekinges 1 000 svamparter ska kartläggas

1:06 min

Nu ska Blekinges alla svampar kartläggas och resultera i en bok. Bakom bokprojektet står föreningen Blekinge Flora och en av medförfattarna är svampkännaren Åke Widgren.

– Arbetet med boken kommer nog att ta fem till sju år. Det tar tid att skriva  för det handlar om runt 1 000 arter, säger Åke Widgren.

Det handlar om en heltäckande kartläggning med beskrivningar och kartor av alla så kallade storsvampar som finns i Blekinges skogar.

– Det är inte bara matsvampar som ska kartläggas, utan alla svampar. Och med storsvampar menas alla svampar som är en millimeter och högre, fortsätter Åke Widgren.

Tanken är att boken ska kunna användas för att intresserade och vetgiriga ska se vad som finns i Blekinges funga.

– Förhoppningsvis ska boken vara till glädje för de som är intresserade av matsvamp och för de som tycker att det är spännande med svampar överhuvudtaget. De flesta svampar är inte matsvampar, men svampen är väldigt intressant som organism. Och intresset för svamp har ökat mer och mer under det sista årtiondet, säger Åke Widgren.

Fotnot: 
Funga (latin fuʹngus) mångfalden av arter av svampar som förekommer inom ett visst område eller i en viss miljö, motsvarigheten till fauna och flora. Källa: NE