"Katastrof" – sjuksköterskans dom efter slopad utbildning

3:14 min

Sjuksköterskan Linn Estefors menar att det kommer att få oanade konsekvenser när Mittuniversitetet pausar utbildningen till sjuksköterska.

– Katastrof!

Det är sjuksköterskan Linn Estfors första ord när vi pratar om att utbildningen till sjuksköterska åtminstone tillfälligt försvinner från Mittuniversitetet i Sundsvall.

Linn känner stor oro över hur effekterna kommer att bli när inga studenter antas till sjuksköterskeutbildningen våren 2019. 

– De studenterna kommer att välja att läsa någon annanstans i Sverige och kanske börja jobba på deras sjukhus och det har inte vi råd med, menar Linn Estefors.