Skogsplantor torkade bort i sommarvärmen

3:18 min

Den extrema torkan i sommar har gjort att många skogsplantor i de värmländska skogarna har torkat bort i värmen. Det visar de skadebesiktningar som Skogsstyrelsen gjort de senaste veckorna och många skogsägare kan nu tvingas plantera om.

 – Större delen, alltså mer än hälften, har dött på grund av torkan och det är jättetråkigt att se, säger Alf Olofsson, skogskonsulent Skogsstyrelsen.

En gran- eller tallplanta som har etablerat sig väl och byggt ut sitt rotsystem klarar sig även en torr sommar. Men en nysatt planta i uttorkad mark kan bara leva på vattnet den har med sig i torvklumpen och dör efter några veckor utan regn.

Skogsägare kan nu tvingas plantera om helt och hållet eller hjälpplantera för att leva upp till skogsvårdslagens krav på att återbeskoga efter avverkning.

 – Det som är viktigt är att skogsägare som har planterat i år och kanske förra året går ut och ser över sina hyggen. Sedan kan de göra beräkningar på hur många plantor som dött. Och sedan gäller det nog att vara ganska snabb på att beställa plantor för det kan nog bli brist på plantor tror jag, säger Alf Olofsson.