Godkänt badvatten

Proverna på badvattnet vid gotländska badstränder, har gett godkänt resultat. Samtliga stränder där prover hittills tagits, har tjänligt badvatten enligt kommunens badvattenprovare, Maria Nilsson vid miljö- och hälsoskyddskontoret.