Valet i Västmanland 2018

Ny regel gör att toppnamn i Norberg blir utan mandat

2:58 min

Centerpartiets toppnamn i Norberg, Mattias Björlestrand, får ingen plats i fullmäktige trots att han stod överst på valsedeln. Orsaken är en ändring i kommunallagen.

Efter att länsstyrelsen är klar med mandatfördelningen i länets kommuner visar det sig att vissa av de som valts in i fullmäktige ändå inte får mandat.

Fagerstaposten skriver idag om centerpartiets förstanamn i Norberg, Mattias Björlestrand, som inte får mandat trots att han stod överst på listan.

Orsaken är att kommunallagen har ändrats. Enligt valmyndigheten måste den som är kommunrevisor avsäga sig uppdraget före valet, istället för efter, när man vet om man blivit omvald eller inte.

En kommunrevisor ska granska kommunen, och däribland fullmäktiges arbete, och kan då kan inte samtidigt vara ledamot i kommunfullmäktige. 

Mattias Björlestrand hade inte avsagt sig sitt uppdrag som kommunrevisor i tid innan valet och ströks därför.

– Det känns naturligtvis inte bra. Jag blev väldigt förvånad. Jag hade inte fått den här informationen.

Mattias Björlestrand kommer att överklaga att han strukits och hoppas ändå på en plats i kommunfullmäktige.

– Jag hoppas ju det. Jag tror att det här kommer att bli prejudicerande eftersom det är det första valet efter att den nya kommunallagen kom på plats 2017. Jag tror att det behövs en rättslig prövning, man måste granska om tolkningen av den nya lagen stämmer.

Sammanlagt 17 politiker har strukits från olika listor i Västmanland. Några av dem hade kommit in i fullmäktige om de inte blivit strukna, andra inte.