Torr sommar ger brunt höstvatten

1:16 min

Bäckar som torkade ut i sommar riskerar att bli bruna och få låg pH-värde när höstregnen kommer.

Hör mer i Vetandets värld.

I sommar var många bäckar mer eller mindre uttorkade och det vatten som rann såg rent och klart ut.

Men Hjalmar Laudon, skogsprofessorn vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå, förutspår att höstregnen kan ge vattnen lågt pH-värde och göra dem bruna av så kallade humusämnen.

– Torkan leder till en sänkning av grundvattenytan som i sin tur leder till en oxidering av det organiska materialet i kantzonerna. Det följs av det blöta vädret som aktiverar horisonterna i kantzonerna och transporterar ut vattnet och den kemi som har frigjorts ut i vattendraget, förklarar han.

– Då får man väldigt låga pH-värden i samband med det första regnet på grund av att svavel kommer ut. Sedan får man också ut väldigt brunt vatten med mycket humusämnen som transporterar ut mycket metaller, säger han.

I många bäckar väntas pH-värdet sjunka från sex till fyra – vilket inte är bra för varken småkryp eller fisk. Särskilt känsliga för försurning är dagsländor och harr.

– Framförallt i de små vattendragen kommer det att slås ut mycket av biologin som finns där och framför allt den som har klarat sig under torkan. För det har varit mycket besvärligt för de organismer som finns i vattendragen, säger Hjalmar Laudon.

Brunifieringseffekten kan enligt honom kan ligga kvar under de i flera år.

– Sådana här extremhändelser får långsiktiga konsekvenser.