Arktis blir snabbt varmare

2:12 min

I delar av Arktis går klimatförändringen ännu snabbare än vad man tidigare har trott. Det är slutsatsen i en ny studie om norra Barents Hav.

Sigrid Lind vid Havsforskningsinstitutet i Tromsø har granskat nästan 50 års klimatdata från norra Barents hav, utanför Svalbard.

– Detta är ett snabbt klimatskifte som vi inte har sett maken till i modern historia.

Studien visar bland annat på en markant minskning av havsis, och enligt havsforskaren har havet blivit "absurt mycket varmare". Sedan 2010 har vattnet närmast ytan varit i genomsnitt 1,5 grad varmare än vad det var i slutet av 1900-talet.

Den nya forskningen tyder på att uppvärmningen av norra Barents hav går ännu betydligt snabbare än tidigare klimatmodeller har visat.

I det arktiska havet hålls olika lager av vatten åtskilda. Nära ytan finns kallt och ganska sött arktiskt vatten, djupare ner finns varmare och saltare atlantiskt vatten. När ytvattnet nu värms upp blandas de olika lagren alltmer, och enligt Sigrid Lind lär den arktiska skiktningen i havet helt kollapsa, ganska snart.

– Inom 10-20 år framåt är det sannolikt att detta område har ett atlantiskt havsklimat, att Arktis krymper till följd av global uppvärmning.

– Det kan även gå ännu fortare! I värsta fall är det kanske snack om år, några få år, säger Sigrid Lind.

Den snabba förändringen innebär bland annat kraftigt ökad press på arktiska djurarter som isbjörn, säl och polartorsk.

– De får en kritisk situation!