Konstprojektet för förskolebarnen invigdes i Jokkmokk

1:54 min

Konstprojektet som berättar för förskolebarnen om dåtid, nutid och framtid på samiska är en verklighet i Jokkmokk på Giella förskola.

Fijfere Vanás Geađgi (björkvril, båt, sten översatt till svenska) heter konstprojektet av Joar Nango och Anders Rimpi som är installerat på samiska förskolan i Jokkmokk. Konstnärerna har skapat platser där språk, traditioner och kultur ska stimulera barnens fantasi och stödja deras språkutveckling.

– Det har varit en ny utmaning att jobba med konst som är ägnat till barn. Jag har fått tänka i nya banor och jobba i mindre skalor, för det här är till barnen inte de vuxna, säger Joar Nango. 

Åsa Bergdahl är konstkonsult på Statens konstråd, som varit med i projektet tillsammans med med Sameskolstyrelsen och Region Norrbotten. Det är Statens konstråds som haft ansvar för utsmyckningen av förskolan och hon har också projektlett det här.

Projektet har kostat kring en halv miljon och det var en närmast unik beställning Sameskolstyrelsen tillsammans med Giella förskola kom med till Statens konstråd som är mest van att jobba med konst mot vuxna. 

– Det har varit så roligt att arbeta med det här. Det är sällan Statens konstråd för uppdrag att jobba direkt mot barn, ofta jobbar vi mot myndigheter, säger Åsa Bergdahl.

På Giella förskola som har flyttade till nya lokaler i Jokkmokk gjorde i samband med flytten detta konstprojekt som idag invigs. På förskolan går omkring 50 barn och det är dom ska som ska leka med detta konstverk.

– Hela det här projektet är på samiska, syd, lule och nordsamiska. Det är viktigt att allt finns representerat. Stenen pratar nord, båten lule och vrilen i förrådsboden pratar sydsamiska, säger Anders Ripmi. 

I projektet har flera stora samiska konstnärer, artister, slöjdare, författare och språkarbetare deltagit. Bland annat Niilas Holmberg, Sigbjörn Skåden och Anders Sunna. 

Konstinstallationen är byggd i tre delar och delas upp i dåtid, nutid och framtid. Stenen som pratar nordsamiska berättar en historia om hur den funnit långt innan barnen på platsen och hur den alltid kommer finnas, båten berättat om vattnet i Stora Luleälv och om dämningarna och i Njallan finns en náhppi som berättar om framtiden och om vad den ska bli.

– Vi har valt material med omsorg och arbetat fram det här. Jag har lyssnat mycket på ljudet som finns i området och jag har spelat in ljud från älven, vinden, renhagen och i närområdet. Ljud som barnen i det här området känner igen och kan relatera till. För det viktigaste är att det här är för dom, säger Anders Rimpi.