Valet 2018 i Västerbotten

Lyckselepolitiken uppnår större jämställdhet

2:14 min

För första gången får Lycksele kvinnlig majoritet i kommunfullmäktige. Denice Nygren som kom in för Moderaterna beskriver att det finns en vilja i lyckselepolitiken att anpassa sig efter kvinnors villkor.

Denice Nygren är ny ledamot i kommunfullmäktige i Lycksele och en av 16 kvinnor som valts in. Hon berättar att hon alltid känner sig välkommen både i partiet och i Barn- och Utbildningsnämnden, där hon suttit den här mandatperioden.

– De finns en vilja att anpassa politiken efter familjesituationen och jag behöver inte välja bort något för att delta, säger hon.

Denice Nygren lyfter även fram det Socialdemokratiska kommunalrådet Lilly Bäcklund som en förebild som visar att det är möjligt att komma fram politiskt som kvinna.