Sayed om gymnasielagen: Vågar inte vara glad än

2:44 min

Migrationsdomstolen har beslutat att den så kallade gymnasielagen får tillämpas.

Den nya gymnasielagen innebär att personer som har fått, eller skulle kunna få ett utvisningsbeslut, trots allt kan få uppehållstillstånd för att studera på gymnasiet.

Lagen har fått kritik och i väntan på att den skulle prövas av Migrationsöverdomstolen har flera kommuner i Norrbotten valt att inte ta emot ungdomar.

En av dem som berörts av detta är Sayed Moytaba Hosseini från Afghanistan. Men han vågar inte vara glad förrän han har papper på att han får gå gymnasiet.