Ny organisation ska förbättra Arbetsförmedlingen

4:09 min

Målet med arbetsförmedlingens nya organisation är att de som söker arbete ska kunna utföra de flesta av sina ärenden från sitt eget hem direkt via hemsidan.

Anledningen till de förändringar som Arbetsförmedlingen nu genomgår är flera, men många besökare har klagat på allt för långa väntetider och att det varit svårt att träffa sin handläggare.

– Främst är det för att säkerställa att kunderna får den service de efterfrågar och vi anser att de behöver, säger Nada Nedelén som är verksamhetssamordnare vid Arbetsförmedlingen i Blekinge.

Enligt Nada Nadelén har behovet av förändringar inom Arbetsförmedlingen funnits under en längre tid.

– Vi har sett behovet av att förnya oss under en lång tid som myndighet och följa med den digitala transformationen som inte bara vi utan hela världen håller på med.