Växjö

Bullriga bussar stoppas i Växjö – antalet turer minskas

1:00 min

Länstrafikens biogasdrivna stadsbussar i Växjö bullrar för mycket och nu stoppas trafiken med bussarna vissa tider på dygnet.

De biogasdrivna bussar avger ett lågfrekvent buller som upplevs som störande av många som bor längs de sträckor bussarna körs. Klagomålen började redan sommaren 2013, när de nya stadsbussar började rulla.

Nu kräver miljö-och hälsoskyddsnämnden i Växjö kommun att Region Kronoberg åtgärdar problemen. I väntan på en lösning begränsas nu trafiken med bussarna kraftigt genom ett föreläggande från nämnden.

I föreläggandet framgår det att användningen bussarna ska begränsas på följande linjer och sträckor:

  • Linje 1 - Hovshaga – Teleborg
  • Linje 2/6 - Araby/Norr
  • Linje 7 - genom Östra Lugnet
  • Linje 5/8 - där bussarna trafikerar samma sträcka genom Sandsbro

Från och 1 september 2019 får bussarna köra på de aktuella linjerna högst femtio gånger per dygn (kl. 04-04) och högst fem gånger per natt (kl. 22-06) natt mot lördag och söndag.

– Vi har inte någon lösning som är tillräckligt effektiv och ekonomiskt rimlig för att få bort bussbullret helt, men åtgärderna kommer minska störningarna både utomhus och inomhus i alla hus längs busslinjerna, säger Tobias Adersjö (MP), ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden, i ett pressmeddelande.

Senast 1 januari 2019 ska Region Kronoberg inkomma med en plan till miljö- och hälsoskyddsnämnden för hur de tänker uppfylla föreläggandet.