BORÅS

Politiker vill veta mer om de borttagna proven

0:43 min

Vad tycker lärarna om att ta bort nationella prov? Det vill Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Borås få veta.

Bäckängsgymnasiet och Sven Erikssongymnasiet har valt att ta bort hälften av de nationella proven, vilket kritiserats från olika håll.

Allianspartierna yrkade på tisdagens nämndsammanträde på återremiss av den risk- och konsekvensanalys förvaltningen tagit fram, gällande skolornas beslut.