Många kor värmestressade efter sommaren

1:30 min

Det har varit en svår sommar för landets mjölkkor. Förutom foderbrist har värmen, i kombination med hög luftfuktighet, gjort att många mjölkkor drabbats av så kallad värmestress.

– Det är framförallt allvarligt ur en ekonomisk synvinkel, eftersom mjölproduktionen går ned hos värmestressade djur, säger Ylva Persson, biträdande Statsveterinär.

Kombinationen av hög temperatur och hög luftfuktighet, värmestress, leder till att korna äter mindre och därmed mjölkar mindre.

– Dessutom försämras fruktsamheten och de har svårare att bli dräktiga, säger Ylva Persson.

Det är inte så att svenska eller nordiska mjölkkor är sämre än andra kor på att klara hetta. Däremot är mjölkbönderna i sydliga länder bättre på att skydda sina besättningar enligt Ylva Persson, ett exempel är Israel.

– Där har man en lång erfarenhet av att anpassa mjölkgårdarna. Där jobbar man med reducerande åtgärder som fläktar, duschar och skugga.

Tror du att svenska bönder kommer att göra likadant?

– Ja det tror jag. En enkel sak som jag vet att lantbrukare gör redan i dag är att låta djuren beta på natten.