Fredade områden ska rädda gäddan

1:57 min

Flera länsstyrelser längs Ostkusten planerar nu att införa fredningsområden längs kusten där allt fiske är förbjudet under vissa tidsperioder för att skydda gäddorna.

Förändringen kan bli aktuell i redan vår.

– Jag skulle säga att situationen är ganska allvarlig. Det finns ju så klart gädda i skärgården, men den har minskat kraftigt och vi måste göra något innan det blir för sent, säger Jörgen Dahlin, länsfiskekonsulent på länsstyrelsen i Östergötland.

Antalet gäddor efter ostkusten har minskat kraftigt sedan 1990-talet. Därför planerar nu länsstyrelserna i Stockholm, Östergötland, Sörmland, och Uppsala i ett samarbete med Havs- och vattenmyndigheten att införa nya fredningsområden där gäddan leker och där det blir fiskeförbud. Stockholms län har sen lång tid tillbaka haft fredningsområden och där har åtgärderna haft god effekt.

Exakt vilka områden som ska fredas och vilka tidsperioder fredningen ska gälla är inte klart. Men Stockholms län kan få ytterligare ett tiotal fredningsområden, Östergötland 17, Sörmland sex och Uppsala mellan fem och tio områden. Ambitionen är att gäddan ska fredas under leken och att det ska börja i vår. Ett förslag ska vara klart i december.

Varför antalet gäddor minskat är inte helt klarlagt, men förändringar i miljön, som inneburit försämrade lekmöjligheter, ökad förekomst av säl och skarv, men också att sportfisket efter gädda blivit allt populärare kan vara några orsaker.