Kalmar

Enkel metod kan minska risk för utbrändhet

1:03 min

Samtalsgrupper på arbetsplatser kan minska utmattning och stress, det visar en ny studie som Linnéuniversitetet gjort.

Enligt siffror från Försäkringskassan beror nästan hälften av alla sjukskrivningar i Sverige på psykiska diagnoser. Av dessa är stress och utmattning några av de vanligaste orsakerna. 

Men nu kan en studie som Linnéuniversitetet genomfört, på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landstings, ha hittat en metod för att minska utbrändhet. Studien gick ut på att människor med utmattningssyndrom fick delta i samtalsgrupper på sin arbetsplats under tio veckor, två timmar per tillfälle.

Syftet med samtalsgrupperna var att skapa ett forum där anställda fick dela med sig av sina problem, erfarenheter och stötta varandra. Alla deltagare befann sig i riskzonen för utmattningssyndrom, men efter projektets genomförande var det bara en fjärdedel som fortfarande uppvisade symptomen.

– Det är väldigt lovande att en sån här förhållandevis enkel insats kan ge den här typen av resultat, säger Rickard Bratten, projektledare på Sveriges Kommuner och Landsting.

– Hemligheten är väl det som vi alla vet, att vi är sociala varelser och betydelsen av att få dela med andra, både vara stöd och ta stöd av andra, är viktigt och hjälper väldigt många människor.