Nya hamnförhandingar om kollektivavtal

0:35 min

Idag möts Hamnarbetarförbundet och Sveriges Hamnar återigen i en förhandling om att teckna ett centralt kollektivavtal.

Det är Hamnarbetarförbundet som har begärt förhandlingen för att komma tillrätta med brister i arbetsmiljöarbetet som man menar uppstått efter att arbetsgivaren valde att bryta allt samarbete med fackförbundet i våras.

Hamnarbetarförbundet vill ha ett i princip likalydande kollektivavtal som det Transportarbetarförbundet har med arbetsgivarna.

Efter att Hamnarbetarförbundets företrädare inte längre får betalt för sin fackliga tid, vill de även ha en diskussion om det.