Arbetsmarknad

Arbetsgivare i Jämtlands län får frågor om framtiden

Arbetsförmedlingen kommer de närmaste veckorna att intervjua cirka 400 arbetsgivare i Jämtlands län.

Intervjuerna är en del av Arbetsförmedlingens undersökning kring hur arbetsmarknaden utvecklas de närmaste åren och vad konsekvenserna blir när man har brist på arbetskraft.

Läget och framtidsutsikterna ska presenteras i Arbetsförmedlingens prognos i december.

331 privata arbetsgivare och 64 offentliga verksamheter i Jämtlands län kommer att intervjuas.

Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos kommer sysselsättningen i Jämtlands län att öka med sammanlagt 1150 personer under det här året och nästa. Största hindret för jobbtillväxt i länet bedöms vara bristen på arbetskraft med rätt kompetens.