رهبر حزب دموکرات مسیحی: تشکیل دولت با حمایت حزب دموکرات‌های سوئد را رد نمی‌کنم

2:29 min

 اِبا بوش تور، رهبر حزب دموکرات مسیحی اعلام داشت که که در نهایت به آنچه که مردم سوئد رای داده‌اند متکی هستیم و بنابراین تشکیل دولت  با حمایت هر نیرویی که از آن پشتیبانی کند را  می‌پذیریم.

 ابا بوش تور در پاسخ به این پرسش که آیا وی پشتیبانی حزب دموکرات‌های سوئد را مسئله‌ساز می‌داند یا نمی‌داند گفت که او همواره گفته است که مشکلی با حمایت این حزب ندارد.

گفته‌های رهبر حزب دموکرات مسیحی شکافی را که در میان احزاب تشکیل‌دهنده آلیانس در این زمینه وجود دارد به روشنی نشان می‌دهد. بلافاصله پس از اظهارنظر ابا بوش تور، یان بیورکلوند، رهبر حزب لیبرال گفته‌های او را تعجب‌آور نامید و گفت رهبران هر چهار حزب تشکیل‌دهنده آلیانس پیش از انتخابات درست عکس گفته‌های بوش تور را بیان داشتند و بنابراین این گفته‌ها تعجب‌آور است و نمی‌توان موضعی که پیش از انتخابات گرفته شده زیر پا گذاشت.

ابا بوش تور در دفاع از موضع خود یعنی پذیرش پشتیبانی حزب دموکرات‌های سوئد برای تشکیل دولت تاکید کرد که وی  نمی‌تواند بپذیرد که سوسیال دموکرات‌ها چهار سال دیگر نیز زمام امور سوئد را در دست داشته باشند.

 اضافه کنیم که ناظران عرصه‌ی سیاست در سوئد بر این نظرند که تشکیل دولت در شرایطی که به وجود آمده، یعنی در شرایطی که بلوک آلیانس و بلوک سرخ و سبز نیروی تقریبا برابری در پارلمان دارند، بسیار دشوار خواهد بود. یکی از آلترناتیوها همکاری حزب سنتر وحزب لیبرال با حزب سوسیال دموکرات و حزب محیط زیست برای تشکیل دولت است که در این صورت نیازی به پشتیبانی حزب دموکرات‌های سوئد وجود نخواهد داشت.  اما آیا این امر امکان پذیر است یا نیست، ناروشن است. در هر حال ممکن است در گفتگوی رئیس پارلمان با رهبران احزاب برای تشکیل دولت آینده  که از فردا، پنجشنبه، آغاز می‌شود، این ترکیب نیز که اکنون به عنوان راه حلی مطرح شده، مورد بررسی قرار گیرد.