Friskolor vill till Blekinge – får nej

0:25 min

Två friskolor som vill etablera sig i Blekinge får nej av Skolinspektionen.

NSJ Gymnasieskola vill till Ronneby men har inte kunnat visa en rimlig prognos på hur många elever de väntas få och därför gör Skolinspektionen bedömningen att skolan inte skulle vara stabil och tillförlitlig. Även budgeten bedöms som svajig.

Även gymnasieskolan NET Utbildning som vill etablera sig i Karlskrona får nej av samma skäl.