Tyskt flygplan på havsbotten blir fornminne

3:08 min

På onsdagen undertecknades ett beslut att fornminnesförklara ett flygplan som ligger på havsbotten utanför Karlskrona, det första som görs i Sverige.

Nu kan även yngre lämningar fornminnesförklaras och på onsdagen presenterades en ny fornminnesförklaring vid Länsstyrelsen i Blekinge.

Det är ett tyskt plan som tvingades ner 1943

– Det är ett unikt beslut, nu kan även vrak yngre än från 1850 bli fornminnesförklarade, berättar Petra Stråkendal, marinarkelog vid Länsstyrelsen.

Vad är det för flygplan som nu fornminnesförklaras?

– Det är ett tyskt plan, Arado Ar 196-3, som 1943 kom in på svenskt luftrum och tvingades ner, berättar Petra Stråkendal.

Det här är ett spännande beslut

Beslutet innebär att länsstyrelsen nu kan fornminnesförklara lämningar efter yngre fartyg om det finns särskilda skäl.

Blekinges landshövding Sten Nordin skrev under förmiddagen under beslutet.

– Det här är ett spännande beslut när vi för första gången tillämpar den nya kulturmiljölagen för att fornminnesförklara ett flygplansvrak. Det har aldrig gjorts tidigare, säger han. 

Fotnot: De två tyskarna i planet förhördes för att några dagar senare återlämnas till tyska myndigheter via Helsingborgs hamn. Planet var svenskt när det störtade 1947 under en marinövning utanför Stumholmen.