Många med funktionsnedsättning känner sig ensamma i skolan

2:38 min

Organisationen Friends arbetar för att stoppa mobbning i skolan. Åsa Gustafsson på Friends säger att ensamhet och utanförskap är särskilt vanligt bland vissa elever.

– Vi vet att elever med någon typ av funktionsnedsättning eller funktionsvariation löper högre risk att bli utsatta och många gånger är det elever som upplever att just den här ofrivilliga ensamheten. Antingen att jag inte förstår samspelet eller inte förstår leken med andra elever, eller att jag inte blir tillfrågad. De kanske inte säger att du får inte vara med och leka, men man blir aldrig ens tillfrågad att få vara med och bli inkluderad i kompisrelationer i skolan, säger Åsa Gustafsson på Friends.

Känner sig ofta utanför

Det är alltså många elever med funktionsvariationer som känner sig ensamma och utanför i skolan.

För att hindra att någon ska ha det så här måste skolorna ha koll på hur deras elever har det, säger Åsa Gustafsson:

– Skolan behöver ju faktiskt ta reda på hur ser det ut. För om skolan inte vet hur elever upplever sin dag i skolan, sin klass, då är det ju väldigt svårt att veta vad man ska göra för att förbättra situationer för alla elever, men kanske framförallt elever som man vet löper högre risk att hamna i utsatthet som exempelvis elever med nån typ av funktionsnedsättning.

Vad kan vi i samhället göra för att förhindra att personer med funktionsnedsättning ska bli utanför?
– Jag tänker att vi alla på olika sätt behöver kunskap. Om jag inte har kunskap till exempel om nån funktionsnedsättning eller vad en människa behöver för att må bra eller för att känna sig trygg, att faktiskt våga fråga: Kan du berätta för mig? Och det kan också finnas en rädsla för att göra fel eller säga fel och där tänker jag att om jag inte vet något då kan jag ta reda på kunskap om den här funktionsnedsättningen eller vad det här barnet behöver stöd i, eller den här familjen. Men hellre fråga än att inte fråga alls. Det handlar liksom medmänsklighet och att också ta kontakt.

Det sa alltså Åsa Gustafsson på organisationen Friends.