Fredade områden ska rädda gäddan

2:00 min

Länsstyrelsen i Uppsala planerar att införa fredningsområden längs kusten där allt fiske är förbjudet under vissa tidsperioder för att skydda gäddorna. Förändringen kan bli aktuell redan i vår.

Antalet gäddor efter ostkusten, däribland Upplandskusten, har minskat kraftigt sen 90-talet. Därför planerar nu länsstyrelserna i Stockholm, Östergötland, Sörmland och Uppsala i ett samarbete med Havs- och vattenmyndigheten att införa nya fredningsområden där gäddan leker och där det blir fiskeförbud.

Exakt vilka områden som ska fredas och vilka tidsperioder fredningen ska gälla är inte klart. Men Stockholms län kan få ytterligare ett tiotal fredningsområden, Östergötland 17, Sörmland sex och Uppsala mellan fem och tio områden. Ambitionen är att gäddan ska fredas under leken och att det ska börja i vår. Ett förslag ska vara klart i december.