Historiskt värdefull bro ska rivas

1:46 min

Det finns en enda hängbro i det statliga vägnätet i Norrbotten. Men snart är även den bron ett minne blott.

– Ja det finns rostskador och så har bron fallit för åldersstrecket, säger Marie Stenman är projektledare på Trafikverket.

Dainakbron går över sundet mellan sjöarna Aisjaure och Fluka i Arjeplogs kommun. Bron byggdes i början av 40-talet för att frakta ut malm fån gruvan i Laisvall. Bron har ett spann som bärs upp av betongpyloner.

Efter snart 80 år ska nu den gamla hängbron ersättas med en ny, men den gamla hängbron kommer inte att få stå kvar. Den ska rivas, trots att den klassas som historiskt värdefull och har bevarande status.

– Skyddet diskuterar vi med länsstyrelsen. Det vi diskuterat är att bevara den i form av dokumentation, skrifter och bilder, säger Marie Stenman.