Största förändringen hittills för Västtrafik

2:21 min

Om två år ska 70 biljettzoner bli tre och det ska i förlängningen göra det enklare att åka kollektivt.

Ulrika Frick, ordförande i kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen, har jobbat med en förändring av zonerna sedan 2010 och är glad över att det äntligen blivit ett beslut i frågan.

– Det är ju ett lapptäcke vi levt med, ett biljettsystem som byggts upp på 70 olika zoner där man har lappat och lagat och till slut fått ett obegripligt biljettsystem, säger Ulrika Frick.

Göteborg, Mölndal, Öckerö och Partille kommer att tillhöra zon 1, övriga kommuner inom Göteborgsregionen zon 2 och kommunerna i P4 Väst:s sändningsområde zon 3 – förutom Lilla Edet som tillhör zon 2.